REIKI

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

 

REIKI ÄR FRISKVÅRD

Reiki är en form av healing – ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat – men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte "tro på healing" för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Reiki är en uråldrig men samtidigt modern japansk behandlingsform.

 

HUR FUNGERAR REIKI?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

 

VAD BETYDER REIKI?

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livsenergi" och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i "lägre" energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.

 

Läs mer här:

 

 

 

ANGELIC REIKI® - harmoniserar livsflödet

Trauma, rädslor, stress och oförmåga att slappna av skapar blockeringar i kroppen och immunförsvaret försvagas. Det är viktigt att rensa bort så mycket som möjligt som stör energiflödet i kroppen.

 

Stress har visat sig att det kan vara något av det skadligaste som finns att utsätta kropp och själ för om inte återhämtning sker. Det är återhämtningen som är så viktig för att återställa balansen i kropp och sinne. Där är reiki en fantastisk möjlighet att använda sig av för att få tillbaka en harmoniserad livsenergi.

 

Kronisk stress kan döda en del av dina hjärnceller. Hittills har vi beundrat dem som kan ha 5 bollar i luften, men det är dags nu att ändra på värderingarna och börja beundra dem som lever ett balanserat liv.

 

Under en behandling får du tillfälle att slappna av mycket djupt och då aktiveras kroppens egna läkande krafter, du får tillfälle att återhämta dig. En behandling är kravlös, läkande och mycket behaglig. Du behöver inte bete dig på något speciellt sätt utan att bara vara.

Effekterna av en Reiki-behandling är

• Minskad stress

• Avslappning

• Läkning av kropp och sinne

• Höjt immunförsvar

• Förstärkning av din energihöjande medvetenhet

• Emotionellt lugnande

• Helande på själsnivå

 

Skattemyndigheterna har nu beslutat att Reiki är friskvård så det kan användas av företag som vill satsa på sin personal

 

 

 

LETAR DU EFTER ANDLIG UTVECKLING - DÅ ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG

 

Läs mer här:

 

 

 

 

SHAMANSK HEALING

En shaman är en person som går mellan världar av energi och materia, vilket skapar helande och rätt relation till allt som är i vår fysiska värld.

Grundläggande för shamanism är att förstå att verkligheten har en spirituell dimension. En källa vi alla tillhör och har gemensamt. Så för en shaman har allt som har form eller substans också en själ   träd, djur, människor, berg, galaxer, platser, byggnader, organisationer, etc.

Shamanen arbetar i den spirituella dimensionen, i världen av energi, som informerar den fysiska världen med healing och förändring.

Detta är en medicin som bygger på inre resurser, på den medfödda instinkt kroppen har till att hitta tillbaka till hälsa, kreativitet och kraft.

 

Sessionen börjar med ett kort samtal om hur ditt liv är idag, med fokus på vad som inte fungerar för dig eller vad din själ längtar efter för att göra dina visioner möjliga. Det kan vara fysisk sjukdom, känslomässiga problem, känslor av att vara fast i situationer, förlorad livskraft, själs förlust, stress, konflikter, upprepade teman som dyker upp och inte tjänar dig.

 

Energimässigt jobbar sessionen i ljusenergikroppen för att ta bort tung energi och radera negativa avtryck som informerar kroppen och det fysiska livet. En healingsession avslutas med att se på vad som har öppnats upp när det negativa är borta och vilka nya möjligheter som nu är tillgängliga från ett själsligt perspektiv.

 

Healing initierar ett nytt förhållningssätt till hur den egna livskraften flödar i relation själ-tanke-kropp och hur den på ett nytt hälsosamt sätt integreras in i vardagen.

 

Sessionerna skräddarsys utifrån dig där vi fokuserar bakåt i healing och framåt i möjligheter.

Välkommen in i vackra helande rum av Shamansk Energi Medicin som transformerar din historia, öppnar ditt hjärta och din visdom till det som är viktigt i ditt liv.

 

 

 

 

 

REGRESSION

De flesta större religioner accepterar reinkarnation som ett faktum och ursprungliga kristna trodde också de på tidigare liv, tills den katolska kyrkan förbjöd konceptet och stämplade det som kätteri. Ingenstans i Bibeln förnekas reinkarnation som ett andligt koncept.

 

Finn gömda minnen från ditt förflutna. Reinkarnationsterapi / tidigarelivregression öppnar ett fönster till din historia och är en kraftfull healingmetod. Du färdas till platser och miljöer där du levt och verkat i tidigare liv, du upplever händelser som påverkar ditt nuvarande liv och du möter nära och kära i olika roller, tider och liv. Denna inre resa ger dig möjlighet att förstå och släppa emotionella, fysiska eller mentala energiblockeringar som kan ha sitt ursprung i det förflutna så att du kan skapa ditt liv såbra som möjligt.

 

SYFTE OCH VÄRDE

• Möjlighet att läka trauman från tidigare liv.

• Tillfälle att släppa rädslan för döden och övervinna sorg.

• Upptäcka dolda förmågor.

• Förstå och läka relationsproblem.

• Förståelse för beteende-/livsmönster

• Möjlighet att förstå ursprung av fobier, problem eller negativa livsmönster.

• Insikt om människor i nuvarande liv och hur ni följts åt i flera liv.

• Verktyg för personlig och andlig utveckling.

• Få en glimt av övergången bortom jordelivet.

 

KARMISKLÄKNING

Karma innebär att allt vi gör skapar en vågrörelse över tid och rum, och när vi återvänder till ett jordeliv så kommer tidigare handlingar och erfarenheter att uppstå igen. Genom att utforska problem i ett tidigare liv, så kan du integrera den förståelsen i ditt nuvarande liv, för att lösa, läka.

Den här metoden, att få tillgång till tidigare livs minnen är väl utvecklad i både Sverige och USA med dokumenterat bra resultat. Sessionens avsikt är att förstå och läka cellminnen, karma och livsmönster så att du kan skapa dig ett rikare liv i linje med din livsplan.

 

TIDIGARE LIVREGRESSION är en 2-2,5 timmes session, den inkluderar ljudinspelning.

 

Vill du veta mer så läs Ph.D Michel Newtons 3 böcker översatta till svenska. Han grundade The Newton Institute och hade, fram till sin död 2016, jobbat i över 50 år med hypnoterapi, tidigarelivprocesser. Därtill får du gärna kika på länkarna www.accessoulknowledge.com och www.newtoninstitute.org

 

 

 

REGNDROPPSTEKNIKEN

Denna teknik är en kombination av lätt beröring och massage med kraften i eteriska oljor av allra högsta terapeutiska kvalitet. Dessa oljor läggs på kroppens reflexpunkter, både på ryggen och under fotsulorna. De masseras sedan in på ryggen, därefter får du en värmeinpackning..

Behandlingen stimulerar kroppens egna nervimpulser till hjärnan och ger ökad nervbalansering, stärker immunförsvaret och hjälper dig att slappna av i muskler och leder.

Eftersom de eteriska oljorna även verkar på känslocentrum (limbiska systemet) i hjärnan via doftsinnet, är behandlingen också välgörande för att avhjälpa stress, oro och för att åstadkomma känslomässig läkning.

Balanseringen av energiflödena lyfter även humör och välbefinnande, vitalisering av kropp och själ, varma handdukar ökar effekten av oljorna. Behandlingen ökar kroppens förmåga att ta upp syre och näring till cellerna och syftar till att uppnå balans i kropp och själ. Oljorna arbetar sedan i 5-7 dagar i kroppen.

 

Regndroppstekniken är en härlig, väldoftande och rogivande massagebehandling som rensar kroppen, stärker immunförsvaret, nervsystemet, ryggraden och bekämpar bl.a. virus, bakterier och inflammationer och minskar stress.

Under behandlingen används 9 olika eteriska oljor, dessa oljor  har olika egenskaper och befrämjar bl.a. följande:

 

VALOR - är densamma som vår ryggrad. Den balanserar elektriska energier i kroppen. Den gör att vi kommer över rädsla och motstånd, ger oss styrka, mod, förtroende och ökar vår självaktning.

ORGANO - Antivirus, balanserar matsmältningen, stärker vitala delar av kroppen. Grundande och balanserande, stärker känslan av säkerhet.

TIMJAN - Antivirus stöd, hjälper till vid mental och fysisk trötthet efter sjukdom. Bra vid hosta och bronkit. Ger energi vid stress och svaghet.

BASILIKA - Bra mot magproblem, dåligt minne, mental trötthet och avslappnande vid muskelkramp. Hjälp vid inflammation. Befrämjar ett öppet sinnelag.

CYPRESS - Förbättrar cirkulationen, öppnar andningsvägarna, hjälper till vid svullna leder, åderbrock, celluliter. Lindrar kramp. Stärkande och hjälpande vid en förlust, inger känsla av säkerhet. Grundande och lugnande.

VINTERGRÖNA - Antiflammatorisk och smärtstillande. Bra för både ben, muskler och ledbesvär. Kan hjälpa vid ledgångsreumatism, reumatism samt tinnitus. Höjer, öppnar och ökar medvetande i känselsinnet.

MEJRAM - Muskelavslappnande. Lugnar andningsvägarna, lindrar kramp och migrän. Ger energi vid stress och svaghet.

PEPPARMINT - Antimikrobisk. Höjer och öppnar känselsinnet. Bra för nerver, kan hjälpa mot feber, illamående, huvudvärk och muskelvärk. Stimulerar cirkulationen, medvetandet och hjälper minnet.

AROMASEIZ - Avslappnande och lugnande. Lindrar spända, ömma, trötta och värkande muskler som resultat från sportskador trötthet och stress.

 

 

 

PRISER

Behandling: 750 kr -60 min.

Regndroppsmassage: 950 kr -90 min.

Regression: 1500 kr -130 min.